Endüstriyel su ıslahı işlemlerine su şartlandırma diyoruz.