Çöktürücüler

Çöktürücü

Tanım: Suda bulanıklığa sebep olan askıda katkı maddelerin çöktürülmesini hızlandıran sıvı halde bir maddedir.
Kullanım: %10 luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10 m3 su için 50-100 gr dozajlanır. Dozajlama sırasında çalıştırılan sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmenin olması beklenir. Çökeltiler dip süpürgesiyle temizlenir.
Ambalaj: 25 kg.

PT-30

Tanım: Suda kolloidal olarak bulunan maddeleri çöktüren ve filtre ederek ortamdan uzaklaşmalarını sağlayan sıvı halde bir maddedir.
Kullanım: %10'luk çözeltiler halinde hazırlanır ve her 10 m3 su için 100-200 gr. dozajlanır.Dozajlama esnasında çalıştıran sirkülasyon sistemi daha sonra durdurularak çökmeni olması beklenir.Çözeltiler dip süpürgesiyle temizlenir.
Ambalaj: 25 kg.