Dezenfektanlar

Toz Klor (%90'lık)

Tanım: yavaş çözünen ve yalaşık %90 aktif klor içeren tablet halinde bir maddedir.
Kullanım: Her 30 m3 su için 1 tablet klorinatörler veya yüzen dispenserler ile verilir. Granül halde sürekli klorlamada her 10 m3 su iiçin 20-40 gr.

Ambalaj: 50 kg.

Stabilizatörlü Toz klor (%56)

Tanım: çabuk çözünen ve yaklaşık &56-57 aktif klor içeren granül halinde bir maddedir. Sürekli klorlama için kullanılır.

Kullanım: Her 30m3 su için 1 tablet klorinatörler veya yüzen dispenserler ile verilir. Granül halde sürekli klorlamada her 10 m3 su için 20-40 gr.

Ambalaj: 50 kg.

Stabilizatörsüz Toz Klor (%65)

Tanım: çabuk çözünen ve yaklaşık % 65-70 aktif klor içeren granül halinde bir maddedir.Stabilizatör içermediğinden içme sularının dezenfeksiyonu için uygundur.
Kullanım:  Sürekli klorlamada her 10 m3 su için 50 gr., şok klorlamada her 10 m3 su için 150 gr

Toz Klor
Tanım: Yavaş çözünen aktif klor bazlı, kireç ihtiva etmeyen ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda kulanılan sürekli klorlama yapabilen granül şeklinde bir maddedir.

Kullanım: uzun süre içine aktif klor vererek havuz sularını dezenfekte eder. Yaklaşık olarak 0,5gr/m3 aktif klor ideal değer olarak kabul edilir. (Kapalı havuzlar 0,2-0,5 gr/m3, açık havuzlar 0,3-0,6 gr/m3)

Ambalaj: 50 kg.