Kazan Suyu Şartlandırması

Kazan Suyu Şartlandırması

Korozyon, kireçlenme ve depozitlenme kazan sistemlerinde karşılaşılan en önemli problemlerdendir. Korozyon kazanınızı geri dönüşü olmayan problemlere götürür, kazanın ekonomik ömrünü kısaltır. Kireçlenme ve depozitlenme ise kazanınızda ısı transferini engelleyerek yakıt tüketiminizi ve işletme maliyetlerinizi arttırır. Plansız duruşlar ve bakım maliyetlerinizi arttırır. Kazanlarınızı ekonomik ömrü boyunca kireçlenme, korozyon ya da depozitlenme olmadan korumayı amaçlıyoruz.
 
Nalko mühendislik uygulamaları ile kireçlenme ve depozitlenmenin meydana getireceği ısı yalıtım tabakasının oluşumu engellenerek hem ekipmanınızı koruyoruz, hem de kazan yakıtınızın tüketimini azaltıyoruz. Kireçlenmiş ve korozyona bağlı depozitlenme oluşmuş kazanlarınızı temizleyerek verim kayıplarınızı ortadan kaldırıyoruz.
 
Besi Suyu Hatlarında Oksijen Kontrolü ve Metal Pasivasyonunun Sağlanması
Kazan Şartlandırılması
Buhar / Kondens Hatlarında Ph Kontrolü ve Co2 Korozyonunun Engellenmesi
Katyon İletkenlik ve Sistem Kontrolü
 
 
KAZAN SİSTEMLERİNDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLAR NELERDİR.
 
Kazan sistemlerinde genellikle Yumuşak su, Ters Ozmoz ürün suyu veya deiyonize su beslenmesi tercih edilmektedir. Eğer sisteme sertlik kaçağı yok ise mücadele edilmesi gereken en önemli unsur korozyondur. Korozyonun kontrol altında tutulamaması korozyon ürünlerinin depozitlenmesi şeklinde kendisini göstermektedir. Uygun blöf yapılmaması sonucu besi suyu içerisindeki safsızlıkların şartlandırma teknolojisinin üzerinde konsantre olmasına ve özellikle ısı transfer yüzeyleri üzerine depozitlenmesine neden olmaktadır.