Soğutma Suyu Şartlandırması

Soğutma Suyu Şartlandırması

Soğutma suyu sistemlerinde kireçlenme, korozyon, mikrobiyolojik faaliyet ve tıkanma en sık karşılaşılan problemlerdir. Bu problemlerin tamamı soğutma performansınızı düşürerek sistem veriminizi düşürür.

Ancak soğutma suyu sistemlerinde en önemli faktör yüksek konsantrasyonda çalışılarak su ve kimyasal tüketiminin minimize edilmesidir. Nalko mühendislik soğutma kulenizde 2000 ppm CaCO3(200 Fransız) sertlikte hiç bir teknik problem yaşanmadan çalışabilecek teknolojiye sahiptir. Bu sayede hem en değerli doğal kaynağımız olan su tüketimi azaltılmakta hem de toplam işletme maliyetleriniz düşürülmektedir.

Soğutma Sistemlerinde Toplam İşletme Maliyetlerinin Minimize Edilmesi
Soğutma Sistemlerinin Ekonomik Ömrü Boyunca Korunmasi
Soğutma Sistemlerinde Kireçlenmenin Önlenmesi
Soğutma Sistemlerinde Korozyon Önlenmesi
Soğutma Sistemlerinde Mikrobiyolojik Faaliyetlerin Engellenmesi
Soğutma Sistemlerinde Tikanmanin Önlenmesi
Legionella İle Mücadele
Teknik Danişmanlik Hizmetleri
 

SOĞUTMA KULELERİNDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN SORUNLAR NELERDİR.

Soğutma kulelerinde şartlandırma yapılmasının asıl amacı soğutmayı hedeflediğimiz ekipmanın korunmasıdır. Besi suyu olarak genelde ham su ya da yumuşak su kullanıldığından ve yüksek konsantrasyon sayısı hedeflendiğinden korozyon, kireçlenme, mikrobiyolojik faliyet, depozitlenme problemlerinin tamamına karşı koruma sağlanması gereklidir. Soğutma kuleleri literatürde hava temizleyici olarak da tanımlanmaktadır. Fan sisteminin etkisiyle havadaki askıda katı madde de su içerisine çekilmektedir. Yine güneş ışığına maruz kalma oranına bağlı olarak yosun oluşumu kule sistemlerinde beklenen bir problemdir. Soğutma sistemlerinin tamamında Legionella ile mücadele edilmesi insan sağlığını tehdit edebilecek bu bakteri tipine karşı da önlem alınmasını gerekli kılmaktadır.