Su Arıtma Mineralleri

AKTİF KARBON

Aktif Karbon, suda bulunan mineralleri muhafaza ederek, suda renk, tat ve kokuya neden olabilecek organik maddeleri ve klor bileşiklerini adsorbe eder.
Periyodik olarak 6 ayda bir kez mutlaka değiştirilmelidir. Aktif Karbon Minerali değişimi zamanında yapılmaz ise bakteri üremesine sebebiyet verir. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama;
Aktif Karbon minerali 25 kg lik paketlerde ambalajlanır. Kapalı ortamlarda depolanmalıdır.

Reçine;
Yumuşatma sistemlerinde suda bulunan Ca++ ve Mg++ iyonları gıda tüzüğüne uygun katyonik bir reçine vasıtası ile alınarak yumuşak su elde edilmesi sağlanır.

Katyonik reçine yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda mutlaka değiştirilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda mineral sertlik giderme özelliğini kaybetmiş olacaktır. Mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama;
Katyonik Reçine minerali 20 kg lik paketlerde ambalajlanir. Kuru ve kapali ortamlarda depolanmalidir.

Dolomit;

Ters ozmoz çıkışında tüm minerallerinden arınmış olan suya kontrollü olarak mineral kazandırarak tatlandırmak ve pH 'ini yükseltmek için dolomit minerali kullanılır. Dolomit minerali eksildikçe ilavesi yapilmalı, periyodik olarak 6 ayda bir kez ise dolomitin tamamı boşaltılarak alt çakılı ile birlikte değiştirilmelidir.

Ambalaj ve Depolama
Dolomit minerali 50 kg lik çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında oda sıcaklığında depolanır. Asit ile temasından kaçınılmalıdır.

Antrasit;


Çok Katmanli Kum Filtrasyon sistemlerinde katman sayısını artırmak ve mikron aralığını küçültmek amacı ile kullanılır. Kum filtresinin medyaları yaklaşık olarak 3-4 yıl sonunda yapılır . Bu sürede antrasit değişimide yapılmalıdır. Mineralin değişiminin  zamanında yapılmaması durumunda mineral tanecik boyutlarında küçülmeler, kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sistemin sağlıklı filtrasyon yapamamasına neden olur. Bu sebeple mineralin düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama;
Antrasit minerali 25 kg lik çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında depolanmalıdır.

Kuartz Minerali;

Filtrasyon sistemlerinde tank içinde yatak görevi görür. Kuartz mineralleri 1-3, 3-5 ve 5-8 olmak üzere farklı boyutlardadır. Tank içerisinde sırasıyla yukarıdan aşağıya 1-3, 3-5 ve 5-8 olarak dizilimi yapılır. Periyodik olarak 3-4 yıl sonunda değişimi yapilmalıdır. Medya değişiminin zamanında yapılmaması durumunda medya taneciklerinde küçülmeler ve kırılmalar meydana gelir. Bu deformeler sonucunda medya yatağı karışır ve sistem sağlıklı filtrasyon yapamaz. Medyaların düzenli olarak değişimi yapılmalıdır.

Ambalaj ve Depolama;
Kuartz minerali 25 kg lik çuvallarda ambalajlanır. Mineral orjinal ambalajında depolanmalıdır.

TABLET TUZ; 

Tablet tuz yumuşatma sistemlerinde reçinenin rejenerasyonu amacı ile kullanılmaktadır. İçme ve kullanma suları için özel olarak rajine edilmiştir.

Kimyasal Özellikleri;
Sertlik max. 9 AS
Nem max. % 0.03
Sodyum Klorür(NACI) min. % 99.3

Ambalaj ve Depolama;
Tablet tuz 25 Kg'lık çuvallarda ambalajlanır. Orjinal ambalajında kuru bir ortamda depolanmalıdır.