Yosun Önleyici ve Öldürücü

Yosun Önleyici
Tanım:Hemen hemen nötral halde bulunan ve klor ihtiva etmeyen,sıvı halde bir maddedir.Algisid özelliğinden yoğuşlaşmayı önler ve oluşmuş yosunları öldürür.
Kullanım:İlk kez devreye alınan havuzlarda temizlenmiş yüzeylere fırçalamak suretiyle %25'lik çözeltiler halinde tatbik edilir.Daha sonra haftada bir kez olmaz üzere her 10 m3 su için 25-50 gr. dozajlanmalıdır.Şok dozaj için her 10 m3 su için 200 gr. olarak verilir.
Ambalaj:25 kg.

Yosun Önleyici (Köpük Oluşturmayan)
Tanım:Hemen hemen nötral halde bulunan ve klor ihtiva etmeyen,sıvı halde bir maddedir.Algisid özelliğinden yoğuşlaşmayı önler ve oluşmuş yosunları öldürür.Yüksek dozlarda kullanılsa dahi köpürme özelliği yoktur.
Kullanım:İlk kez devreye alınan havuzlarda temizlenmiş yüzeylere fırçalamak suretiyle %25'lik çözeltiler halinde tatbik edilir.Daha sonra haftada bir kez olmaz üzere her 10 m3 su için 25-50 gr. dozajlanmalıdır.Şok dozaj için her 10 m3 su için 200 gr. olarak verilir.
Ambalaj:25 kg.